Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 20.03.2018

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Tips en venn om denne rapporten

1.kv14

Olje og gassindustrien

Oljerettede bedrifter

= ingen data tilgjengelig
  2.kv13 3.kv13 4.kv13 1.kv14
MARKEDSITUASJONEN NÅ
God 33 % 31 % 29 % 33 %
Tilfredsstillende 56 % 56 % 55 % 55 %
Dårlig 11 % 13 % 16 % 12 %
Netto 23 % 18 % 13 % 21 %
MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 23 % 28 % 24 % 22 %
Uendret 66 % 60 % 57 % 65 %
Forverring/Nedgang 11 % 12 % 19 % 14 %
Netto 13 % 16 % 4 % 8 %
SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 5 % 11 % 11 % 6 %
Uendret 80 % 73 % 66 % 74 %
Forverring/Nedgang 15 % 16 % 23 % 20 %
Netto -10 % -6 % -12 % -14 %
DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 22 % 28 % 29 % 25 %
Uendret 60 % 51 % 43 % 59 %
Forverring/Nedgang 18 % 21 % 29 % 16 %
Netto 4 % 6 % 0 % 9 %
INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 8 % 15 % 15 % 14 %
Uendret 81 % 63 % 65 % 69 %
Forverring/Nedgang 12 % 21 % 20 % 17 %
Netto -4 % -6 % -5 % -2 %
  2.kv13 3.kv13 4.kv13 1.kv14
SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 60 % 60 % 51 % 60 %
Uendret 22 % 29 % 29 % 26 %
Forverring/Nedgang 18 % 11 % 20 % 15 %
Netto 43 % 49 % 32 % 0 %
SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 64 % 62 % 48 % 51 %
Uendret 28 % 27 % 34 % 38 %
Forverring/Nedgang 8 % 10 % 18 % 6 %
Netto 55 % 52 % 30 % 0 %
Anslått vekst 0.0 % 3.4 % 2.0 % 3.0 %

Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.

Eksporter alle kvartalstall til Excel: Excel 2007 - Excel 97-2003

NORSK ØKONOMI

NHOs prognoser for 2017

  • BNP Fastlands-Norge
    + 2.1 %
  • Sysselsetting
    + 0.5 %
  • Arbeidsledighet
      4.3 %

Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til prognosene fra forrige kvartal.

Om Norsk olje og gass

Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Medlemsmassen består av 48 olje-/gasselskaper og 53 leverandørbedrifter.

KONTAKTINFO

Norsk olje og gass Konjunkturrapport 2013

Gå til Norsk olje og gass' konjunkturrapport fra november 2013 - klikk her

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81