Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 11.12.2018

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Tips en venn om denne rapporten

3.kv17

Total for alle bedrifter

Total for alle bedrifter

= ingen data tilgjengelig
  4.kv16 1.kv17 2.kv17 3.kv17
MARKEDSITUASJONEN NÅ
God 29 % 34 % 34 % 34 %
Tilfredsstillende 56 % 53 % 54 % 55 %
Dårlig 15 % 13 % 12 % 11 %
Netto 14 % 20 % 22 % 23 %
MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 23 % 30 % 27 % 29 %
Uendret 57 % 57 % 60 % 60 %
Forverring/Nedgang 19 % 13 % 13 % 11 %
Netto 4 % 16 % 13 % 17 %
SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 14 % 11 % 13 % 17 %
Uendret 62 % 67 % 70 % 68 %
Forverring/Nedgang 24 % 22 % 17 % 15 %
Netto -11 % -10 % -4 % 2 %
DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 31 % 26 % 30 % 33 %
Uendret 46 % 53 % 52 % 48 %
Forverring/Nedgang 23 % 21 % 19 % 19 %
Netto 7 % 5 % 11 % 13 %
INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 16 % 15 % 19 % 20 %
Uendret 67 % 69 % 69 % 69 %
Forverring/Nedgang 16 % 10 % 13 % 11 %
Netto 0 % 5 % 6 % 10 %
  4.kv16 1.kv17 2.kv17 3.kv17
SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 40 % 38 % 41 % 42 %
Uendret 33 % 37 % 33 % 38 %
Forverring/Nedgang 23 % 25 % 19 % 20 %
Netto 17 % 13 % 22 % 23 %
SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 40 % 39 % 38 % 40 %
Uendret 37 % 41 % 33 % 47 %
Forverring/Nedgang 21 % 20 % 19 % 13 %
Netto 19 % 19 % 19 % 27 %

Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.

Eksporter alle kvartalstall til Excel: Excel 2007 - Excel 97-2003

NORSK ØKONOMI

NHOs prognoser for 2017

  • BNP Fastlands-Norge
    + 2.1 %
  • Sysselsetting
    + 0.5 %
  • Arbeidsledighet
      4.3 %

Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til prognosene fra forrige kvartal.

Om NHO

Forening

Som medlem i NHO-fellesskapet er du medlem av Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. NHO-fellesskapet bestående av lands- og bransjeforeninger, NHO sentralt, 15 regionkontor og Brussel-kontor, arbeider sammen i din region og på nasjonalt og internasjonalt plan for å gjøre hverdagen lettere for din bedrift og alle de andre 23.000 medlemsbedriftene i fellesskapet.

KONTAKTINFO

Telefon: 23 08 80 00

Kontaktperson:
Øystein Dørum

www.nho.no

Økonomisk overblikk

Økonomisk overblikk 3/2018

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81