Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 11.12.2018

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Tips en venn om denne rapporten

1.kv17

Total for alle bedrifter

Total for alle bedrifter

= ingen data tilgjengelig
  2.kv16 3.kv16 4.kv16 1.kv17
MARKEDSITUASJONEN NÅ
God 24 % 0 % 29 % 34 %
Tilfredsstillende 57 % 0 % 56 % 53 %
Dårlig 19 % 0 % 15 % 13 %
Netto 5 % 0 % 14 % 20 %
MARKED - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 16 % 0 % 23 % 30 %
Uendret 63 % 0 % 57 % 57 %
Forverring/Nedgang 21 % 0 % 19 % 13 %
Netto -5 % 0 % 4 % 16 %
SALGSPRISER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 6 % 0 % 14 % 11 %
Uendret 69 % 0 % 62 % 67 %
Forverring/Nedgang 25 % 0 % 24 % 22 %
Netto -18 % 0 % -11 % -10 %
DRIFTSRESULTAT - utsiktene de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 21 % 0 % 31 % 26 %
Uendret 49 % 0 % 46 % 53 %
Forverring/Nedgang 29 % 0 % 23 % 21 %
Netto -8 % 0 % 7 % 5 %
INVESTERINGER - utsikter de neste 6-12 mnd
Bedring/Økning 10 % 0 % 16 % 15 %
Uendret 68 % 0 % 67 % 69 %
Forverring/Nedgang 22 % 0 % 16 % 10 %
Netto -12 % 0 % 0 % 5 %
  2.kv16 3.kv16 4.kv16 1.kv17
SYSSELSETTING - forventninger inneværende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 35 % 0 % 40 % 38 %
Uendret 35 % 0 % 33 % 37 %
Forverring/Nedgang 29 % 0 % 23 % 25 %
Netto 6 % 0 % 17 % 13 %
SYSSELSETTING - forventninger kommende år (jmf. år for undersøkelse)
Bedring/Økning 33 % 0 % 40 % 39 %
Uendret 39 % 0 % 37 % 41 %
Forverring/Nedgang 23 % 0 % 21 % 20 %
Netto 10 % 0 % 19 % 19 %

Pilene i tabellen over indikerer endring i forhold til forrige kvartal.

Eksporter alle kvartalstall til Excel: Excel 2007 - Excel 97-2003

NORSK ØKONOMI

NHOs prognoser for 2017

  • BNP Fastlands-Norge
    + 2.1 %
  • Sysselsetting
    + 0.5 %
  • Arbeidsledighet
      4.3 %

Pilene i tabellen indikerer endring i forhold til prognosene fra forrige kvartal.

Om NHO

Forening

Som medlem i NHO-fellesskapet er du medlem av Norges største interesseorganisasjon for bedrifter i Norge. NHO-fellesskapet bestående av lands- og bransjeforeninger, NHO sentralt, 15 regionkontor og Brussel-kontor, arbeider sammen i din region og på nasjonalt og internasjonalt plan for å gjøre hverdagen lettere for din bedrift og alle de andre 23.000 medlemsbedriftene i fellesskapet.

KONTAKTINFO

Telefon: 23 08 80 00

Kontaktperson:
Øystein Dørum

www.nho.no

Økonomisk overblikk

Økonomisk overblikk 3/2018

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81