Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 21.12.2016

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Hovedtall fra undersøkelsen

 • Forventet sysselsettingsvekst

  Anslått endring fra 2015 til 2016

  NHO Totalt   0,1 %
  Lev. olje- og gass   -1,7 %
  Eksportbedrifter   0,4 %
  Byggevirksomhet   0,6 %
 • Markedsutsikter

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘bedring’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘forverring’ om fremtidsutsiktene.

  Bedring   16 %
  Uendret   63 %
  Forverring   21 %
  Netto   -5 %
 • Markedssituasjonen

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘god’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘dårlig’ om nåsituasjonen

  God   24 %
  Tilfredsstillende   57 %
  Dårlig   19 %
  Netto   5 %

Pilene indikerer endring i forhold til forrige kvartal.Svar avgitt 4. kvartal 2016

Økonomisk overblikk

Få siste Økonomisk overblikk. Klikk her

 • 2. KVARTAL 2016

  Næringslivets økonomibarometer antyder nå at norsk økonomi kan nærme seg et konjunkturelt vendepunkt. Men selv om vi skulle være ved et vendepunkt, forventer vi at opphentingen vil ta tid. Første kvartal 2016 var det syvende kvartalet på rad der veksten i fastlandsøkonomien var lavere enn det som har vært trenden de siste årene. Vi anslår at vi fortsatt vil ha lavere vekst enn trendveksten i BNP fram til 2018.

  Lavkonjunkturen har foreløpig ikke medført en bredt basert produksjonsnedgang. Det er noen få næringer som har tatt mye av produksjonsnedgangen. NHOs markedsindeks viser at bedriftene nå er mer positive i vurderingene av markedssituasjonen og markedsutsiktene enn i første kvartal men endringen er nokså langt innenfor usikkerhetsmarginen.

   

 • Kontakt oss

 • NHO Medlemsfordeler

  NHO

  MEDLEMSFORDELER

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81