Hva er markedssituasjonen idag? Hvordan er utsiktene for imorgen?
Les våre oppdaterte kvartalsrapporter fra over 2000 toppledere i norsk næringsliv.

Siste kvartal ble publisert 20.03.2018

Tallene er basert på svar fra ca 2000 ledere i norsk næringsliv. Les mer

Hovedtall fra undersøkelsen

 • Forventet sysselsettingsvekst

  Anslått endring fra 2017 til 2018

  NHO Totalt   %
  Oljerettede bedrifter   %
  Eksportbedrifter   %
  Bygge- og anleggsvirksomhet   %
 • Markedsutsikter

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘bedring’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘forverring’ om fremtidsutsiktene.

  Bedring   30 %
  Uendret   58 %
  Forverring   11 %
  Netto   19 %
 • Markedssituasjonen

  Andeler som svarer:Andel bedrifter som svarer ‘god’ fratrukket andel bedrifter som svarer ‘dårlig’ om nåsituasjonen

  God   34 %
  Tilfredsstillende   54 %
  Dårlig   11 %
  Netto   23 %

Pilene indikerer endring i forhold til forrige kvartal.Svar avgitt 0. kvartal 2018

Økonomisk overblikk

Få siste Økonomisk overblikk. Klikk her

 • 1. KVARTAL 2018

  Næringslivets økonomibarometer for første kvartal 2018 viser at bedriftene nå er positive både til markedssituasjonen og til markedsutsiktene.  De siste fire kvartalene har den markedstilfredsheten for alle bedrifter samlet holdt seg relativt uendret, etter at markedstilfredsheten tok seg opp fra et lavt til et høyt nivå gjennom 2016. Det var imidlertid et svakt oppsving i markedsutsiktene i 1. kvartal 2018.

  For NHOs prognoser for norsk økonomi se Økonomisk Overblikk.

 • Kontakt oss

 • NHO Medlemsfordeler

  NHO

  MEDLEMSFORDELER

Postadresse

NHO
Postboks 5250 Majorstuen
0303 Oslo

Juridiske betingelser
© Næringslivets
Hovedorganisasjon

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen

Telefon: 23 08 80 00
Telefaks: 23 08 80 81